Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

ğğžğ§ğ ğžğğšğ« 𝐍𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚, 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢 ğƒğžğ©ğšğ§ ğŒğžğ¥ğžğ¦ğ©a𝐦 𝐝𝐢 ğğžğ§ğ ğšğğ¢ğ¥ğšğ§.


𝐁𝐚𝐬𝐚-𝐛𝐚𝐬𝐢 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢 ğğžğ§ğ ğžğğšğ« 𝐍𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚, 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢 ğƒğžğ©ğšğ§ ğŒğžğ¥ğžğ¦ğ©ğžğ¦ 𝐝𝐢 ğğžğ§ğ ğšğğ¢ğ¥ğšğ§.

KALTENG| KABARPATROLI -- 𝐀𝐧𝐜𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐢 𝐛𝐚𝐠𝐢 ğ©ğžğ¥ğšğ¤ğ® 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐧𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚 ğ¤ğžğ¥ğšğ¬ 𝐤𝐚𝐤𝐚𝐩 ğ¬ğžğ¨ğ¥ğšğ¡ 𝐡𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐚-𝐛𝐚𝐬𝐢. ğ’ğžğ£ğ®ğ¦ğ¥ğšğ¡ 𝐩𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐦𝐮𝐥𝐚𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 ğ©ğžğ£ğšğ›ğšğ­, ğ¤ğžğ«ğšğ© ğ¦ğžğ§ğ ğ ğšğ®ğ§ğ ğ¤ğšğ§ 𝐡𝐚𝐥 ğ­ğžğ«ğ¬ğžğ›ğ®ğ­ 𝐬𝐚𝐚𝐭 ğ©ğžğ§ğ ğ®ğ§ğ ğ¤ğšğ©ğšğ§ 𝐛𝐢𝐬𝐧𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐚𝐦. 𝐅𝐚𝐤𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚, 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 ğ­ğžğ«ğ¡ğšğğšğ© 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐮𝐝𝐚𝐤 𝐧𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚 ğ›ğžğ«ğšğ¤ğ¡ğ¢ğ« 𝐣𝐚𝐮𝐡 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐡𝐚𝐫𝐚𝐩𝐚𝐧.

ğ’ğžğ£ğ®ğ¦ğ¥ğšğ¡ 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 ğ›ğžğ¬ğšğ« ğ©ğžğ§ğšğ§ğ ğ¤ğšğ©ğšğ§ 𝐬𝐚𝐛𝐮 ğğžğ§ğ ğšğ§ 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐤𝐭𝐢 ğ¦ğžğ§ğœğšğ©ğšğ¢ 𝟏 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 ğ¥ğžğ›ğ¢ğ¡, ğ¬ğžğ¥ğšğ¥ğ® ğ›ğžğ«ğšğ¤ğ¡ğ¢ğ« ğğžğ§ğ ğšğ§ 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐣𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐦𝐚𝐮𝐩𝐮𝐧 𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 ğ©ğžğ§ğ ğšğğ¢ğ¥ğšğ§ ğ¬ğžğ¥ğšğ¦ğš ğ›ğžğ¥ğšğ¬ğšğ§ 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧.

𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐧 ğ¦ğžğ¦ğšğ¥ğ®ğ¤ğšğ§ 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 ğ¬ğžğ£ğšğ«ğšğ¡ ğ©ğžğ§ğžğ ğšğ¤ğšğ§ 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐝𝐢 ğŠğšğ¥ğ­ğžğ§ğ , ğ­ğžğ«ğœğšğ­ğšğ­ 𝐬𝐚𝐚𝐭 ğ¦ğžğ§ğ¢ğ¦ğ©ğš 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 ğ›ğžğ¬ğšğ« 𝐬𝐚𝐛𝐮 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐑𝐚𝐲𝐚, ğ’ğšğ¥ğžğ¡, 𝐲𝐚𝐧𝐠 ğ­ğžğ«ğ›ğ®ğ¤ğ­ğ¢ 𝐦𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 ğŸğŸŽğŸŽ 𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐛𝐮. 𝐏𝐫𝐢𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 ğğ¢ğ¬ğžğ›ğ®ğ­-ğ¬ğžğ›ğ®ğ­ 𝐛𝐨𝐬 ğ›ğžğ¬ğšğ« 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚 𝐢𝐭𝐮 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 ğ›ğžğ›ğšğ¬ 𝐨𝐥𝐞𝐡 ğŒğšğ£ğžğ¥ğ¢ğ¬ 𝐇𝐚𝐤𝐢𝐦 ğğžğ§ğ ğšğğ¢ğ¥ğšğ§ 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐑𝐚𝐲𝐚.

ğŒğžğ¬ğ¤ğ¢ 𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐀𝐠𝐮𝐧𝐠 ğ¦ğžğ¦ğ›ğšğ­ğšğ¥ğ¤ğšğ§ 𝐩𝐮𝐭𝐮𝐬𝐚𝐧 ğ­ğžğ«ğ¬ğžğ›ğ®ğ­, 𝐧𝐚𝐦𝐮𝐧 ğ’ğšğ¥ğžğ¡ 𝐲𝐚𝐧𝐠 ğ­ğžğ«ğ¥ğšğ§ğ£ğ®ğ« ğ›ğžğ›ğšğ¬ 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐤𝐢𝐧𝐢 ğ›ğžğ¥ğ®ğ¦ 𝐣𝐮𝐠𝐚 ğ­ğžğ«ğ¥ğšğœğšğ¤. ğ’ğžğ£ğ®ğ¦ğ¥ğšğ¡ 𝐩𝐢𝐡𝐚𝐤 ğ¦ğžğ§ğğ®ğ ğš 𝐚𝐝𝐚 ğ©ğžğ«ğ¦ğšğ¢ğ§ğšğ§ 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐩𝐮𝐭𝐮𝐬𝐚𝐧 ğ›ğžğ›ğšğ¬ğ§ğ²ğš ğ’ğšğ¥ğžğ¡ 𝐬𝐚𝐚𝐭 𝐝𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 ğ©ğžğ§ğ ğšğğ¢ğ¥ğšğ§. 𝐇𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐤𝐢𝐧𝐢 𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥 ğ©ğžğ§ğ²ğžğ¥ğ¢ğğ¢ğ¤ğšğ§ ğ­ğžğ«ğ¡ğšğğšğ© 𝐡𝐚𝐤𝐢𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 𝐭𝐚𝐤 ğğ¢ğ¤ğžğ­ğšğ¡ğ®ğ¢ 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤.

𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤 ğ©ğžğ§ğžğ ğšğ¤ğšğ§ 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐦𝐚 ğğžğ§ğ ğšğ§ 𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 𝐭𝐚𝐤 ğ¬ğžğ¬ğ®ğšğ¢ 𝐡𝐚𝐫𝐚𝐩𝐚𝐧, 𝐝𝐢𝐤𝐡𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐚𝐤𝐚𝐧 ğ­ğžğ«ğ£ğšğğ¢ 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 ğ©ğžğ§ğ ğ®ğ§ğ ğ¤ğšğ©ğšğ§ ğ©ğžğ«ğ¤ğšğ«ğš 𝐬𝐚𝐛𝐮 ğ¬ğžğ›ğžğ«ğšğ­ 𝟗,𝟐 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐢𝐭 ğğžğ§ğ ğšğ§ 𝐭𝐢𝐠𝐚 ğ­ğžğ«ğ¬ğšğ§ğ ğ¤ğš 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐁𝐍𝐍𝐏 ğŠğšğ¥ğ­ğžğ§ğ . 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐝𝐢𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐥𝐮 ğ¦ğžğ§ğ ğšğ°ğšğ¬ğ¢ ğ©ğ«ğ¨ğ¬ğžğ¬ğ§ğ²ğš 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐮𝐬𝐚𝐧 ğ©ğžğ§ğ ğšğğ¢ğ¥ğšğ§.

”𝐔𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 ğ©ğžğ§ğšğ§ğ ğ¤ğšğ©ğšğ§ 𝐲𝐚𝐧𝐠 ğ›ğžğ«ğšğ­ğ§ğ²ğš 𝟗,𝟐 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐢 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛 𝐣𝐚𝐝𝐢 ğšğ­ğžğ§ğ¬ğ¢ 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐒𝐢𝐤𝐚𝐭 𝐍𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐢𝐤𝐮𝐭𝐢 ğ©ğžğ«ğ¤ğšğ«ğš 𝐢𝐧𝐢 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 ğ¤ğžğ©ğšğğš 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬  𝐝𝐢 ğ©ğžğ«ğ¬ğ¢ğğšğ§ğ ğšğ§ 𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐲𝐚,” 𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐉𝐨𝐧𝐢 𝐀𝐛𝐝𝐢, 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐮𝐫𝐮𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚 (𝐒𝐢𝐤𝐚𝐭 𝐍𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚) 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐢𝐭, 𝐊𝐚𝐦𝐢𝐬 (𝟑/𝟖/ğŸğŸŽğŸğŸ‘).

𝐉𝐨𝐧𝐢 𝐀𝐛𝐝𝐢 ğ¦ğžğ§ğ®ğ­ğ®ğ«ğ¤ğšğ§, 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 ğğ¢ğ›ğžğ«ğ¢ğ¤ğšğ§ 𝐣𝐚𝐤𝐬𝐚 ğ¤ğžğ©ğšğğš ğ­ğžğ«ğ¬ğšğ§ğ ğ¤ğš 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥. ğŒğžğ«ğžğ¤ğš 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧 𝐥𝐚𝐠𝐢 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐬𝐞𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 ğ¤ğžğ©ğžğ¦ğ¢ğ¥ğ¢ğ¤ğšğ§ ğ™ğžğ§ğ¢ğ­ğ¡ 𝟐 𝐭𝐫𝐮𝐤 ğ›ğžğ›ğžğ«ğšğ©ğš 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐥𝐚𝐦 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠  ğ£ğžğ¥ğšğ¬. 𝐁𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧, ğ©ğžğ«ğ¬ğ¢ğğšğ§ğ ğšğ§ğ§ğ²ğš 𝐩𝐮𝐧 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 ğ¬ğžğ¬ğ®ğšğ¢ ğ­ğžğ¦ğ©ğšğ­ ğ¤ğžğ£ğšğğ¢ğšğ§ (𝐥𝐨𝐜𝐮𝐬 ğğžğ¥ğ¢ğœğ­ğ¢).

ğŒğžğ§ğ®ğ«ğ®ğ­ğ§ğ²ğš, 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 ğ¦ğžğ¦ğ›ğžğ§ğšğ«ğ¤ğšğ§ 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 ğ¦ğžğ¦ğšğšğŸğ¤ğšğ§ ğ©ğžğ«ğ›ğ®ğšğ­ğšğ§ ğ­ğžğ«ğ¬ğšğ§ğ ğ¤ğš 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐝𝐚𝐡 ğ¬ğžğ§ğ ğšğ£ğš ğ¦ğžğ¦ğ›ğšğ°ğš 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐫𝐚𝐦 𝐢𝐭𝐮 𝐦𝐚𝐬𝐮𝐤 𝐰𝐢𝐥𝐚𝐲𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐭𝐢𝐦. 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐡 ğ¬ğžğ¥ğšğ²ğšğ¤ğ§ğ²ğš ğ¦ğžğ§ğğšğ©ğšğ­ğ¤ğšğ§ 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 ğ›ğžğ«ğšğ­ 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐢.

”𝐀𝐝𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐫𝐢𝐛𝐮 𝐣𝐢𝐰𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐮𝐬𝐚𝐤 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐭𝐮. 𝐉𝐚𝐝𝐢, 𝐬𝐚𝐲𝐚 𝐤𝐢𝐫𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐣𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭 ğ«ğžğ§ğğšğ¡. ğ’ğžğ­ğ¢ğğšğ¤ğ§ğ²ğš 𝐬𝐞𝐮𝐦𝐮𝐫 𝐡𝐢𝐝𝐮𝐩 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐢,” 𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐉𝐨𝐧𝐢 𝐀𝐛𝐝𝐢.

ğŒğžğ§ğ ğžğ§ğšğ¢ 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐧𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 ğ¬ğžğšğ¤ğšğ§ 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐬𝐧𝐲𝐚, 𝐀𝐛𝐝𝐢 ğ›ğžğ«ğšğ§ğ ğ ğšğ©ğšğ§, ğ¤ğšğ«ğžğ§ğš 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 ğğ¢ğ›ğžğ«ğ¢ğ¤ğšğ§ 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐡 𝐝𝐢𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐨𝐥𝐞𝐡 ğ­ğžğ«ğ¬ğšğ§ğ ğ¤ğš. 𝐁𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧, ğ¤ğžğ­ğ¢ğ¤ğš 𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 ğ©ğžğ§ğ£ğšğ«ğš, ğ¦ğžğ«ğžğ¤ğš 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐡 𝐛𝐢𝐬𝐚 ğ¦ğžğ§ğ ğžğ§ğğšğ¥ğ¢ğ¤ğšğ§ ğ©ğžğ«ğžğğšğ«ğšğ§ 𝐢𝐭𝐮. 𝐅𝐚𝐤𝐭𝐚 ğ­ğžğ«ğ¬ğžğ›ğ®ğ­ 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 ğ­ğžğ«ğ®ğ§ğ ğ¤ğšğ© ğ¤ğžğ­ğ¢ğ¤ğš ğ›ğžğ›ğžğ«ğšğ©ğš 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐫𝐞𝐭 ğ©ğžğ§ğ ğžğ§ğğšğ¥ğ¢ğ§ğ²ğš 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐥𝐚𝐩𝐚𝐬. ğ’ğžğ¥ğšğ¢ğ§ 𝐢𝐭𝐮, 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐬 ğ©ğžğ§ğ®ğ§ğ­ğ®ğ­ğšğ§ 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 ğ©ğžğ§ğ£ğšğ­ğ®ğ¡ğšğ§ 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚𝐧, ğ¤ğžğ«ğšğ© ğ¦ğžğ§ğ¢ğ¦ğ›ğ®ğ¥ğ¤ğšğ§ 𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤.

”𝐊𝐚𝐦𝐢 ğ¦ğžğ¦ğ›ğžğ«ğ¢ğ¤ğšğ§ ğšğ©ğ«ğžğ¬ğ¢ğšğ¬ğ¢ 𝐬𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢-𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢𝐧𝐲𝐚 𝐚𝐭𝐚𝐬 ğ¤ğžğ›ğžğ«ğ¡ğšğ¬ğ¢ğ¥ğšğ§ 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭 ğ¦ğžğ§ğšğ§ğ ğ¤ğšğ© ğ©ğžğ§ğ ğžğğšğ« 𝐧𝐚𝐫𝐤𝐨𝐛𝐚. 𝐓𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐥 ğžğ§ğğ¢ğ§ğ ğ§ğ²ğš 𝐬𝐚𝐣𝐚 𝐥𝐚𝐠𝐢, 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 ğ¤ğžğ£ğšğ¤ğ¬ğšğšğ§ 𝐝𝐚𝐧 ğ©ğžğ§ğ ğšğğ¢ğ¥ğšğ§ 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 ğ¦ğžğ¦ğ›ğžğ«ğ¢ğ¤ğšğ§ 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 ğ¬ğžğ›ğžğ«ğšğ­-ğ›ğžğ«ğšğ­ğ§ğ²ğš. 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 𝐚𝐝𝐚 ğœğšğ°ğž-ğœğšğ°ğž, ğ¤ğšğ«ğžğ§ğš 𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐩𝐚𝐧𝐭𝐚𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐬,” ğ­ğžğ ğšğ¬ğ§ğ²ğš.

𝐇𝐚𝐤 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥 𝐇𝐚𝐝𝐢, 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐝𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐢𝐦. 𝐃𝐢𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚 ğ¦ğžğ§ğğžğ¬ğšğ¤ ğ­ğžğ«ğ¬ğšğ§ğ ğ¤ğš 𝟗,𝟐 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐛𝐮 𝐝𝐢𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 ğ›ğžğ«ğšğ­. ğ’ğžğ¥ğšğ¦ğš 𝐢𝐧𝐢, 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 ğ­ğžğ«ğ¡ğšğğšğ©  ğ­ğžğ«ğğšğ¤ğ°ğš 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 𝐧𝐲𝐚𝐫𝐢𝐬 ğ¥ğžğ›ğ¢ğ¡ 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧. 𝐃𝐢𝐚 ğ›ğžğ¥ğ®ğ¦ ğ¦ğžğ§ğžğ¦ğ®ğ¤ğšğ§ 𝐚𝐝𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐯𝐨𝐧𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐤𝐢𝐦 ğ¦ğžğ¥ğžğ›ğ¢ğ¡ğ¢ 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐣𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 ğ­ğžğ«ğ¬ğžğ›ğ®ğ­.

𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥 𝐇𝐚𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐮𝐭𝐮𝐤 𝐩𝐚𝐫𝐚 ğ©ğžğ§ğ ğžğğšğ« 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐝𝐚𝐡 ğ¦ğžğ«ğ®ğ¬ğšğ¤ ğğšğžğ«ğšğ¡ 𝐢𝐧𝐢. 𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐠𝐢 ğğžğ§ğ ğšğ§ 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐁𝐍𝐍 ğŠğšğ¥ğ­ğžğ§ğ  ğğžğ§ğ ğšğ§ 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐤𝐭𝐢 𝟗,𝟐 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐛𝐮.

”𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐣𝐮𝐠𝐚 ğ›ğžğ«ğ¡ğšğ«ğšğ© 𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐚-𝐧𝐚𝐦𝐚 ğ­ğžğ«ğ¬ğšğ§ğ ğ¤ğš 𝐢𝐧𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐥𝐚𝐠𝐢 𝐝𝐢𝐢𝐧𝐢𝐬𝐢𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧, ğ¬ğžğ¡ğ¢ğ§ğ ğ ğš 𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐭𝐚𝐡𝐮 𝐬𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐭𝐮. 𝐒𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐭𝐚𝐡𝐮 𝐢𝐭𝐮 𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐦𝐢 ğ¤ğžğ§ğšğ¥ 𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐠𝐢,” 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚. 

#𝐀𝐤_𝐈𝐈